นาว่า

นาว่า เอ็น ทรี พลัส (1000 มล)

บำรุง ต้นและใบ