นาว่า

น้องเดือนทอง นาว่า ไฮบริด (1 กิโลกรัม)

น้องเดือนทอง นาว่า ไฮบริด