นาว่า

นาว่า เอ็กซ์ 1 (ขนาด 5 ลิตร)

นาว่า เอ็กซ์ 1 (ขนาด 5 ลิตร)
สำหรับฉีดพ่นทางปากใบ
ช่วยสร้างภูมิต้านทานเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลส้ม