นาว่า

นาว่า เอ็กซ์ 2 (ขนาด 5 ลิตร)

นาว่า เอ็กซ์ 2 (ขนาด 5 ลิตร)
สำหรับปักเข็มเข้าต้นส้ม
ช่วยสร้างภูมิต้านทานเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลส้ม