นาว่า

นาว่า เอ็น ทรี พลัส (1 ลิตร)

นาว่า เอ็น ทรี พลัส (1 ลิตร) ธาตุอาหารรูปแบบใหม่ คีเลต ช่วยในการสังเคราะห์แสง ส่งเสริมให้ใบเขียวสด ป้องกันปัญหาการขาดธาตุอาหารรอง และช่วยฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากการเก็บเกี่ยว หรือต้นโทรม